Produktet
Logo Støyskjerming

Plagene ved støy er et stadig økende problem i Norge. Man regner med at så mange som 700 000 nordmenn har utfordringer med støy pr i dag. Dette påvirker helse og trivsel. 80% av støyen stammer fra veitrafikk men også andre støykilder som jernbane, skytebane og nærhet til f.eks skole, barnehage, idrettsanlegg osv kan skape utfordringer.

Dette kan en god støyskjerm være med på å begrense. Det finnes mange støyskjermer av ulike materialer tilgjengelig på markedet.

Det som vil bli viktige forutsetninger for fremtiden er solide miljøvennlige produkter som har lavt vedlikeholdsbehov og kan være konkurransedyktig på pris.

Vårt produkt: Produseres i glassfiber-armert polyester 

Kan støpes med brannhemmende polyester ved behov.

Enkel vegg:

Ved prosjekt der lyd ikke er så avgjørende kan man lage en enkel glassfibervegg uten isolasjon til en lavere kostnad.

Dobbel vegg:

Tosidig vegg med isolasjon i mellom


Produksjonslinje: Vi har samarbeid med kjente aktører i Norge som har stor kompetanse på sine felt. Vi utvikler flere ulike kombinasjonsløsninger.

Vårt produkt har en rekke fordeler:

- Vedlikeholdsfritt

- Svært god holdbarhet

- Lave produksjonskostnader

- Miljømessige fordeler:Varer vesentlig lenger enn tre, kan resirkuleres og regnes ikke som miljøfarlig avfall

- Kan flyttes og brukes flere steder. (anleggssikring)

- Lettere enn tilsvarende produkt i tre.

- Ved skader kan man enkelt bytte ut en «kassett».

- Flere monteringsmuligheter. På betongfundament, rett i jorden uten fare for vanninntrenging og forråtnelse. Kan med enkelhet festes til autovern. (eksisterende og nye) mm.

- Raskere produksjon og montering av produktet.

- Vi er fleksibel på design, form og farge. Kan tilby ulike løsninger.

Potensielle kundegrupper:

- Offentlig og privat sektor: Støydemping/levegger fra støysoner samt skjermer for innsyn.

- Bygg og anleggsbransjen: Områdesikring, støydemping, forhindrer innsyn noe som gir økt sikkerhet.

Godkjent leverandør i Startbank

Våre samarbeidspartnere

Copyright 2019 - All rights reserved - NB-S Noise Barrier Solutions as

Støyskjerming - Anleggssikring AS


Utviklere:

Bømlo Foto og Design

google-site-verification: google69d24776a18cfb50.html